Hunborstille.no benytter informasjonskapsler for analyse og funksjonalitet på siden. Gjennom å fortsette å bruke siden samtykker du til dette. Mer om informasjonskapser og personvern

✖ LUKK VARSLING

Over 250 kvinner er oppfordret til å stille så langt: Hvem mener du bør bli den neste
?

Vi trenger flere flinke kvinner med i vurderingene våre!

Kvinner kan!

Fordi flere og flere kvinner har deltatt, har politikken blitt bedre. Her er noen av de viktigste seirene vi har oppnådd sammen:

Store utfordringer

Kvinner i Oslo er fremdeles underrepresenterte og ulikestilte på sentrale områder. Se hva vi vil gjøre for å bedre likestillingen i Oslo:
 • Flere kvinner i folkevalgte organer og på topplassene

  Visste du at kun 3 av 15 BU-ledere i Oslo er kvinner? Eller at langt flere kvinner enn menn trekker seg etter èn periode i lokalpolitikken?
 • Mer forskning på kvinnehelse og kvinnesykdommer

  Visste du at nesten all medisinsk forskning er på menn? Vi vet blant annet at kvinner har høyere sykefravær enn menn, men vi vet lite om hvorfor. Det at medisinsk forskning hovedsakelig er på menn er en utfordring da kvinner og menn har flere fysiologiske forskjeller enn ulike kjønnsorganer.
 • Inkludering av flere kvinner med minoritetsbakgrunn i arbeidslivet

  For økonomisk selvstendighet er arbeid nødvendig, og vi må derfor sørge for at flere minoritetskvinner kommer ut i arbeidslivet. I dag er cirka 6 prosent minoritetskvinner arbeidsledige. Det samme tallet for kvinner, eksklusive innvandrere, er omkring 1,5 prosent.
 • Fortsatt innsats mot de vedvarende skjevhetene i lønnsgapet

  Kvinners inntog og deltakelse i arbeidslivet har vært den viktigste faktoren for Norges suksess i dag, ikke oljen. I dag er arbeidsstyrken i Norge nærmest likt representert av både kvinner og menn. Likevel tjener kvinner kun 85 % av det menn gjør, og bare en fjerdedel av toppledere er kvinner. I tillegg lønnes kvinnedominerte yrker lavere enn mannsdominerte.
 • Bekjempe ufrivillig deltidsarbeid blant kvinner

  Oslo kommune er landets største arbeidsgiver, og vi har derfor et særlig ansvar for kvinner som jobber ufrivillig deltid. Visste du at andelen av de som jobber ufrivillig deltid er størst i omsorgssektoren? Denne sektoren er også dominert av kvinnelig arbeidskraft. I gjennomsnitt har kvinner både høyere og lengre utdanning enn menn, men likevel jobber over 35 % av kvinner deltid. Dette på tross av full barnehagedekning og gode permisjonsvilkår for både kvinner og menn.

  Vi må derfor jobbe for å bekjempe ufrivillig deltid. Vi må også sikre at ansatte som i lengre tid har jobbet mer enn avtalt arbeidstid får krav på stillingsprosent tilsvarende det de faktisk jobber.